Trosolwg

Parc Busnes cyfoes ac amlbwrpas, yn gartref i ganolbwynt optoelectroneg o'r radd flaenaf

Chwaraewch y fideo

CLOSE

(English)

Mae Parc Busnes Llanelwy yn safle modern o bwysigrwydd rhanbarthol, sy’n gartref i wyddoniaeth arloesol, peirianneg a sectorau gwasanaeth, creadigol ac ynni. Mae’r Parc Busnes yn nodedig am ei arbenigaeth o’r radd flaenaf mewn optoelectroneg, sy’n cynnwys Canolfan Dechnoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr, busnes tirnod, canolbwynt arloesi a thechnoleg.

Wedi ei leoli yn Sir Ddinbych, yng nghalon Gogledd Cymru, ac oddi ar Ffordd Ddeuol yr A55 ar Gyffordd 26, mae’r Parc Busnes yn cynnig llety defnydd cymysg o ansawdd mewn 90 erw wedi ei dirlunio’n hyfryd a gyda digon o le ar gyfer parcio.

Mae’r Parc Busnes yn gartref i dros 70 o gwmnïau a sefydliadau sy’n manteisio ar yr awyrgylch weithio wych a gefnogir gan boblogaeth ranbarthol o 800,000 a llu o ganolfannau addysg a hyfforddi.

Twitter

£3m fund piloted in 4 North Wales town centres to encourage entrepreneurs will open next week.

It will assist entrepreneurs to set up in Bangor, Colwyn Bay, Rhyl and Wrexham.

£3 million north Wales town centres fund to open for applications | http://ow.ly/Cw7H50FcpTU

Mae ceisiadau am gymorth busnes lletygarwch ERF COVID-19 rhwng mis Mai 2021 a mis Mehefin 2021 wedi'u hymestyn a byddant nawr yn cau am 12pm ddydd Mercher 16 Mehefin 2021 ar gyfer busnesau sydd â throsiant o dros £85,000 mewn blwyddyn fasnachu arferol.
https://www.denbighshire.gov.uk/en/coronavirus/erf-business-support.aspx

Applications for COVID-19 ERF hospitality business support between May 2021 and June 2021 have been extended and will now close at 12pm on Wednesday 16 June 2021 for businesses with a turnover of over £85,000 in a normal trading year.
https://www.denbighshire.gov.uk/en/coronavirus/erf-business-support.aspx