Ar y Parc

Safle deniadol gyda seilwaith a llety cyfoes o safon uchel

CLOSE

Mae’r Parc Busnes yn amgylchedd deniadol, dwysedd isel, wedi ei dirlunio, gyda seilwaith o ansawdd uchel, gan gynnwys mynediad i fand eang ffibr a digon o le parcio.

Ar y safle, fe welwch gasgliad o lety cyfoes yn addas ar gyfer swyddfeydd, gwaith ymchwil a datblygu, yn ogystal â datblygiad diwydiannol, o ystafelloedd doethwaith i 30,000 metr sgwâr o unedau diwydiannol.

Mae Canolfan Dechnoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr yn cynnig man deori, cynadledda, ystafell gyfarfod a bwyty.

Mae 35 erw arall o dir y gellir ei ddatblygu.

Twitter

Learn about the types of innovation support available from the EU-funded SMART innovation programme at Welsh Government by signing up for our virtual event. http://ow.ly/eS3s50DBDYd #makeitSMART

Young people in Wales who want to start their own business may be eligible for the Business Wales Barriers Grant, set up as part of the Welsh Government’s Covid-19 commitment to help people back to work.

Follow @BigIdeasWales for more information and other opportunities!

2

Excellent Line up at the Business Summit on Recovery 👇For North Wales & Mersey Dee region 💻 Register today - Free & Online 24th Feb 📆https://regionalrecovery2021.eventbrite.co.uk #business #regionalrecovery2021