Ar y Parc

Safle deniadol gyda seilwaith a llety cyfoes o safon uchel

CLOSE

Mae’r Parc Busnes yn amgylchedd deniadol, dwysedd isel, wedi ei dirlunio, gyda seilwaith o ansawdd uchel, gan gynnwys mynediad i fand eang ffibr a digon o le parcio.

Ar y safle, fe welwch gasgliad o lety cyfoes yn addas ar gyfer swyddfeydd, gwaith ymchwil a datblygu, yn ogystal â datblygiad diwydiannol, o ystafelloedd doethwaith i 30,000 metr sgwâr o unedau diwydiannol.

Mae Canolfan Dechnoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr yn cynnig man deori, cynadledda, ystafell gyfarfod a bwyty.

Mae 35 erw arall o dir y gellir ei ddatblygu.

Twitter

Each Monday to Wednesday in August, customers can enjoy up to £10 off meals and non-alcoholic drinks per person in eligible cafes, pubs and restaurants. #PlanForJobs

If you are restarting your food business take a look at our COVID-19 tool kit to guide you through. From restart checklists to more detailed risk assessment templates, there is something to suit every size and type of business.
http://foodinnovation.wales/covid-19-considerations-for-good-manufacturing-practice-in-the-welsh-food-and-drink-processing-sector/