Ar y Parc

Safle deniadol gyda seilwaith a llety cyfoes o safon uchel

CLOSE

Mae’r Parc Busnes yn amgylchedd deniadol, dwysedd isel, wedi ei dirlunio, gyda seilwaith o ansawdd uchel, gan gynnwys mynediad i fand eang ffibr a digon o le parcio.

Ar y safle, fe welwch gasgliad o lety cyfoes yn addas ar gyfer swyddfeydd, gwaith ymchwil a datblygu, yn ogystal â datblygiad diwydiannol, o ystafelloedd doethwaith i 30,000 metr sgwâr o unedau diwydiannol.

Mae Canolfan Dechnoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr yn cynnig man deori, cynadledda, ystafell gyfarfod a bwyty.

Mae 35 erw arall o dir y gellir ei ddatblygu.

Twitter

Growing your business starts with strong business and financial plans.

Our advisers have the experience and skills to guide you through the process and help with any worries you might have. Find out more here 👉 http://ow.ly/BJEZ30r5n01

#cashflow #businessplan #businessgrowth

Helo Blod's Facebook profile is now live!
@HeloBlod is your fast and friendly Welsh translation and advice service. And it’s free.
Follow for tips and support on using a little more Welsh in your business.
- https://www.facebook.com/HeloBlod/

Are your menus available digitally at the moment? Why not have them in Cymraeg as well?Helo Blod can help for FREE. Call 03000 25 88 88 or just search 'Helo Blod' 📞 #HeloBlod #Cymraeg