Cyrraedd Yma

O fewn awr i feysydd awyr, porthladdoedd a chanol dinasoedd

Chwaraewch y fideo

CLOSE

(English)

Wedi’i leoli oddi ar Gyffordd 26 yr A55, rydych wedi eich cysylltu ag amrediad eang o gysylltiadau trafnidiaeth gwych drwy’r ffyrdd, y rheilffordd, y môr a’r awyr, sy’n cynnig cysylltiadau strategol â mannau yng Ngogledd Orllewin Lloegr, y Pwerdy Gogleddol a thu hwnt:

Twitter

£3m fund piloted in 4 North Wales town centres to encourage entrepreneurs will open next week.

It will assist entrepreneurs to set up in Bangor, Colwyn Bay, Rhyl and Wrexham.

£3 million north Wales town centres fund to open for applications | http://ow.ly/Cw7H50FcpTU

Mae ceisiadau am gymorth busnes lletygarwch ERF COVID-19 rhwng mis Mai 2021 a mis Mehefin 2021 wedi'u hymestyn a byddant nawr yn cau am 12pm ddydd Mercher 16 Mehefin 2021 ar gyfer busnesau sydd â throsiant o dros £85,000 mewn blwyddyn fasnachu arferol.
https://www.denbighshire.gov.uk/en/coronavirus/erf-business-support.aspx

Applications for COVID-19 ERF hospitality business support between May 2021 and June 2021 have been extended and will now close at 12pm on Wednesday 16 June 2021 for businesses with a turnover of over £85,000 in a normal trading year.
https://www.denbighshire.gov.uk/en/coronavirus/erf-business-support.aspx