Calon menter
Gogledd Cymru

Amgylchedd gweithio cyfoes mewn lleoliad sy’n ennyn creadigrwydd, arloesed ac awydd i lwyddo. Croeso i Barc Busnes Llanelwy, calon menter Gogledd Cymru.

CLOSE

(English)

Cyflwyniad

Mae Parc Busnes Llanelwy yn safle modern o bwysigrwydd rhanbarthol, sy’n gartref i wyddoniaeth arloesol, peirianneg a sectorau gwasanaeth, creadigol ac ynni. Mae’r Parc Busnes yn nodedig am ei arbenigaeth o’r radd flaenaf mewn optoelectroneg, sy’n cynnwys Canolfan Dechnoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr, busnes tirnod, canolbwynt arloesi a thechnoleg.

Wedi ei leoli yn Sir Ddinbych, yng nghalon Gogledd Cymru, ac oddi ar Ffordd Ddeuol yr A55 ar Gyffordd 26, mae’r Parc Busnes yn cynnig llety defnydd cymysg o ansawdd mewn 90 erw wedi ei dirlunio’n hyfryd a gyda digon o le ar gyfer parcio.

Mae’r Parc Busnes yn gartref i dros 70 o gwmnïau a sefydliadau sy’n manteisio ar yr awyrgylch weithio wych a gefnogir gan boblogaeth ranbarthol o 800,000 a llu o ganolfannau addysg a hyfforddi.

Busnesau

Gweler y cyfeiriadur llawn

Bwrdd Swyddi

Gweld yr holl swyddi gwag

Cofod ar gael

Cymerwch olwg ar yr holl le

Twitter

Mae ychydig dros wythnos ar ôl tan ein trydydd Rhwydwaith Bwyd ar gyfer busnesau cymdeithasol. Rydym yn falch iawn o groesawu @ToastAle, Seasonarians, @FareShareCymru Cynghrair Polisi Bwyd Cymru a Synnwyr Bwyd Cymru i'r sesiwn. I archebu ewch i: https://buff.ly/3h8FeLQ

There's just over a week left until our third Food Network for #SocEnt businesses. We are delighted to welcome @ToastAle, Seasonarians, @FareShareCymru, Food Policy Alliance Cymru and @FoodSenseWales to the session. To book visit: https://buff.ly/3h8FeLQ
@Hudsonproj @davidmadge