Calon menter
Gogledd Cymru

Amgylchedd gweithio cyfoes mewn lleoliad sy’n ennyn creadigrwydd, arloesed ac awydd i lwyddo. Croeso i Barc Busnes Llanelwy, calon menter Gogledd Cymru.

CLOSE

(English)

Cyflwyniad

Mae Parc Busnes Llanelwy yn safle modern o bwysigrwydd rhanbarthol, sy’n gartref i wyddoniaeth arloesol, peirianneg a sectorau gwasanaeth, creadigol ac ynni. Mae’r Parc Busnes yn nodedig am ei arbenigaeth o’r radd flaenaf mewn optoelectroneg, sy’n cynnwys Canolfan Dechnoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr, busnes tirnod, canolbwynt arloesi a thechnoleg.

Wedi ei leoli yn Sir Ddinbych, yng nghalon Gogledd Cymru, ac oddi ar Ffordd Ddeuol yr A55 ar Gyffordd 26, mae’r Parc Busnes yn cynnig llety defnydd cymysg o ansawdd mewn 90 erw wedi ei dirlunio’n hyfryd a gyda digon o le ar gyfer parcio.

Mae’r Parc Busnes yn gartref i dros 70 o gwmnïau a sefydliadau sy’n manteisio ar yr awyrgylch weithio wych a gefnogir gan boblogaeth ranbarthol o 800,000 a llu o ganolfannau addysg a hyfforddi.

Busnesau

Gweler y cyfeiriadur llawn

Bwrdd Swyddi

Gweld yr holl swyddi gwag

Cofod ar gael

Cymerwch olwg ar yr holl le

Twitter

Our Resilience & Recovery Health Check is available until mid-June! have you taken it yet

Find the survey here:
https://www.surveygizmo.com/s3/5576426/High-Street-Recovery-and-Resilience?s=s-tw

#covid19 #britishhighstreets #shoplocal #SME #report

⏳ The Covid-19 non-domestic rates (NDR) grant schemes will be closing to new applications at 5pm on 30th June 2020. Any applications received after this date will not be considered. Please share with any business contacts who you know haven't applied yet.
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/support/financial-support-and-grants/covid-19-grant

Bulletin out now: Self-Employment Support Scheme and furlough, Economic Resilience Fund; COVID-19 Consumer Sentiment Tracker; Business Interruption Insurance; Test, Trace, Protect: employer guidance; Best Practice Guidance on working safely http://ow.ly/i3YN50zXJzG