Register

CLOSE

Register

Twitter

Mae ychydig dros wythnos ar ôl tan ein trydydd Rhwydwaith Bwyd ar gyfer busnesau cymdeithasol. Rydym yn falch iawn o groesawu @ToastAle, Seasonarians, @FareShareCymru Cynghrair Polisi Bwyd Cymru a Synnwyr Bwyd Cymru i'r sesiwn. I archebu ewch i: https://buff.ly/3h8FeLQ

There's just over a week left until our third Food Network for #SocEnt businesses. We are delighted to welcome @ToastAle, Seasonarians, @FareShareCymru, Food Policy Alliance Cymru and @FoodSenseWales to the session. To book visit: https://buff.ly/3h8FeLQ
@Hudsonproj @davidmadge