Ein Partneriaid

Mewnwelediad gan ein partneriaid

Chwaraewch y fideo

CLOSE

(English)

Cymeradwyaeth a mewnwelediad gan bartneriaid y Parc Busnes

Gall Parc Busnes Llanelwy ddiwallu anghenion eich busnes. Dyma rywfaint o brofiadau a safbwyntiau gan y rhai sydd naill ai’n llwyddiannus yn y Parc Busnes neu sy’n gysylltiedig â’r Parc Busnes.

OpTIC

Astudiaethau Achos

Ken Skates

Graham Boase

Twitter

Please take our COVID-19 survey.
Focuses on impact of the pandemic and how it has affected regional businesses, with a view to understanding what needs to be done to spark and support a revival when lockdown restrictions are lifted. More @WalesBusiness

https://businessnewswales.com/plans-to-spearhead-a-business-resurgence-in-north-wales-underway/