Ein Partneriaid

Mewnwelediad gan ein partneriaid

Chwaraewch y fideo

CLOSE

(English)

Cymeradwyaeth a mewnwelediad gan bartneriaid y Parc Busnes

Gall Parc Busnes Llanelwy ddiwallu anghenion eich busnes. Dyma rywfaint o brofiadau a safbwyntiau gan y rhai sydd naill ai’n llwyddiannus yn y Parc Busnes neu sy’n gysylltiedig â’r Parc Busnes.

OpTIC

Astudiaethau Achos

Ken Skates

Graham Boase

Twitter

@_businesswales have launched a series of excellent webinars on their EMS (Events Finder System), which can be found on the main page of the Business Wales website – https://wales.business-events.org.uk/ - search “coronavirus”.

If you missed our latest #coronavirus webinar on financial help for SMEs and the self-employed, you can watch if back in full here: http://bit.ly/2WPmY1U 👩🏽‍💻