Gofod ar gael

Llety i ddiwallu holl anghenion

Mae gan Barc Busnes Llanelwy ystod o unedau ac eiddo sydd ar gael ym mhob maint, o swyddfeydd doethwaith i 30,000 metr sgwâr o unedau diwydiannol.

Wedi’u rhestru isod mae’r eiddo diweddaraf sydd ar gael yn y Parc Busnes, a chânt eu diweddaru’n rheolaidd:

Cofod ar gael

Twitter

Please take our COVID-19 survey.
Focuses on impact of the pandemic and how it has affected regional businesses, with a view to understanding what needs to be done to spark and support a revival when lockdown restrictions are lifted. More @WalesBusiness

https://businessnewswales.com/plans-to-spearhead-a-business-resurgence-in-north-wales-underway/