Dewisiwch Iaith

Forum

Login or Register

Gofod i dyfu

Isadeiladd trefol yn cwrdd ystrydoliaeth yn cefn gwlad ym Mharc Busnes Llanelwy. Dewch I ddarganfod y lle I anadlu, beth amser I feddwl ac awydd I lwyddo. Mwy o wybodaeth

Beth sydd yma

Gofod swyddfa fodern, ffibr-optig telathrebu, cyfleusterau arwylo a chynadleddau, mae’r holl mewn lleoliad ysbrydoledig gyda chysylltiadau trafnidiaeth rhagorol. Mwy o wybodaeth

Bywyd ar y Parc

Gwyddoniaeth, egni ynni, diwydiannau creadigol a pencadlys sefydliad ffynnu yma. Glywed ganddynt sut Llanelwy helpu ffynnu busnes. Mwy o wybodaeth

Gerllaw, ond mae byd o wahaniaeth

Ychydig dros awr o Fanceinion a Lerpwl a llai I Caergybi, prif borthladd ar gyfer Dublin, eto I gyd 10 munud o ardal o harddwch naturion eithriadol. Mwy o wybodaeth

Gofod i dyfu

Isadeiladd trefol yn cwrdd ystrydoliaeth yn cefn gwlad ym Mharc Busnes Llanelwy. Dewch I ddarganfod y lle I anadlu, beth amser I feddwl ac awydd I lwyddo. Mwy o wybodaeth

Cyfarwyddiadur Busnes

Easy Transport Links

Angen edrych ar busnes sy’n bodoli eisioes ar y parc Llanelwy? Canfyddwch fwy o wybodaeth, gan gynnwys manylion cyswllt drwy ymweld chwiladwy A-Z Cyfeirlyfr Busnes.

Ysbrydoli Amgylchoedd Naturiol

Rhuddlan Castle

Parc Busnes Llanelwy yw lle ar o ddinasoedd lleiaf y DU yn sylweddoli y mwyaf o uchelgeisiau. Fod yn rhan o’r gymuned mentrus ac yn mwynhau gwaith heb ei ail-cydbwysedd bywyd yma yng nghalon Gogledd Cymru.

Astudiaethau achos

Green Thumb

“Green Thumb/Bawd Gwyrdd wedi dod yn bell ers I Stephen ddechre allan gyda bwced o wrtaith – ond mae dal I fod yn ffordd bell I fynd ar ein taith I’r dyfodol hyd yn oed yn fwy llwyddianu”.
GreenThumb Managing Director David Griffiths